GWARANCJA

Najpierw musisz zawsze skontaktować się ze swoim sprzedawcą Koga, który pomoże ci dalej. Jeśli to konieczne, skieruje cię do innego sprzedawcy Koga, który może być bliżej Twojej aktualnej lokalizacji, po konsultacji z Koga, jeśli to konieczne. Naprawy zostaną następnie przeprowadzone, a cała sprawa zostanie rozpatrzona bezpośrednio przez / za pośrednictwem tego sprzedawcy. Jeśli w pobliżu nie ma dealera Koga, zostaniesz poproszony o udanie się do innego dealera, który nie jest dealerem Koga, i wykonana konieczne naprawy. W przypadku gwarancji, Koga, przez pierwsze dwa lata po zakupie roweru, zapłaci za koszty robocizny i, w razie potrzeby, za niezbędne części.

W odniesieniu do warunków gwarancji, które mają zastosowanie, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika (broszura), który został dostarczony wraz z rowerem.

W tym dokumencie znajdziesz również informacje na temat obowiązujących okresów gwarancji.